بهترین خریدار ضایعات منطقه هفت ۷ تهران – 09199398240

img6